MSP Kennisbank

Maak kennis met de directiebeoordeling volgens ISO 27001

De directiebeoordeling: een periodiek moment waarop het management van jouw bedrijf zich buigt over de spil van jullie informatiebeveiliging – het Information Security Management System (ISMS) . De directiebeoordeling is een moment voor reflectie en kritische analyse, waarbij het management beoordeelt of het ISMS nog steeds voldoet aan de bedrijfsbehoeften.

Het doel van de directiebeoordeling

Stel je voor dat je ISMS een auto is; dan is de directiebeoordeling de APK, waaruit zal blijken wat er nodig is om veilig te kunnen blijven rijden. Door deze sessies consequent én zorgvuldig te houden, zorg je ervoor dat je je ISO 27001-certificaat behoudt en – nog veel belangrijker – dat je data veilig blijft. De directiebeoordeling is dan ook meer dan een vinkje op het formulier: het is een belangrijke tool voor de veiligheid van je organisatie.

Op basis van de interne audit beoordeelt het management de geschiktheid, toereikendheid en doelmatigheid het huidige ISMS. De resultaten van de directiebeoordeling moeten beslissingen omvatten met betrekking tot kansen voor continue verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in het ISMS. Daarnaast kunnen wijzigingen in de wetgeving, nieuwe technologieën en veranderingen in de bedrijfsstrategie ook effect hebben op het ISMS, dit zijn ook zeker zaken die een plekje op de agenda verdienen.

Is de directiebeoordeling verplicht?

Jazeker, een directiebeoordeling is een must binnen het framework van ISO 27001. Het wordt gezien als cruciale activiteit die waarborgt dat de organisatie blijft voldoen aan de standaarden en het ISMS continu verbetert. Het dient ook als bewijs dat jullie serieus bezig zijn met de naleving en zich inzetten voor aanhoudende vooruitgang.

Wanneer moet de directie de koppen bij elkaar steken?

De frequentie van de directiebeoordeling varieert per organisatie, maar vindt minimaal één keer per jaar plaats. Idealiter plan je deze na mijlpalen zoals audits, veranderingen in het risicolandschap of incidenten met impact op de beveiliging. Zo ben je er zeker van dat de beoordeling actuele informatie bevat en kan het management snel en effectief beslissingen nemen.

Zorg wel dat er voldoende tijd is tussen evaluaties. Dit geeft ruimte om besluiten door te voeren en de resultaten ervan te beoordelen voordat je aan de volgende beoordelingsronde begint.

Wat staat er op de agenda?

Zorg ervoor dat je organisatie goed voorbereid is en duidelijke plannen heeft voor elke bijeenkomst. Wat er precies op de agenda moet staan, hangt natuurlijk afhankelijk van de norm waarvoor jullie gecertificeerd zijn.

Hieronder hebben we de onderwerpen genoemd die moeten worden besproken wanneer je gecertificeerd bent voor ISO 27001:2022.

Periodieke beleidsbeoordeling: Hier kijkt het management of het beleid nog steeds actueel en relevant is. Hebben er in de afgelopen periode wijzigingen plaatsgevonden? Zo ja, waarom?

Verandering in context en stakeholderbehoeften: Zijn er ontwikkelingen in de markt, bij klanten of binnen de regelgeving die invloed kunnen hebben op jullie ISMS?

Risicoanalyse en behandeling: Bij dit onderdeel kijk je naar nieuwe risico’s en beoordeel je de risico’s die al bekend zijn. Zijn er nog acties van vorige evaluaties die niet afgerond zijn?

Prestaties van processen en KPI’s: Evalueer of je de gestelde doelen hebt bereikt. Heb je alle KPI’s gehaald? Zo nee, onderzoek dan de redenen daarvan. Deze stap is essentieel om patronen te herkennen en te bepalen welke aspecten verbeterd moeten worden.

Klanttevredenheid en feedback: Klantenfeedback is belangrijk voor inzicht in je bedrijf. Hoe tevreden zijn jouw klanten? Let op eventuele specifieke klachten of complimenten die je moet adresseren.

Incidenten en trends: Kijk goed naar de recente beveiligingsincidenten en trek hier lessen uit. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden en welke trends zijn zichtbaar?

Leveranciersbeoordeling: Leveranciers spelen een belangrijke rol in veel bedrijfsprocessen. Check of er wijzigingen zijn in de leverancierslijst, hoe je deze leveranciers beoordeelt en hoe je de samenwerking optimaal houdt.

Continuïteitsplanning: Is het plan nog steeds passend en up-to-date? Zijn er tests uitgevoerd en wat waren de resultaten?

Updaten van continuïteitsplan: Zorg ervoor dat je continuïteitsplan nog steeds actueel is. Heb je het plan getest? Analyseer de testresultaten en pas het plan zo nodig aan.

Functiescheiding en autorisaties: Controleer of de taakverdeling en autorisaties nog correct zijn, en pas ze aan voor freelancers en tijdelijk personeel waar nodig.

Resultaten van interne en externe audits: Bekijk de uitkomsten van recente interne en externe audits. Ga na welke verbeterpunten er zijn en hoe je deze kunt aanpakken.

Toereikendheid van middelen en competenties: Beoordeel of je organisatie de benodigde middelen en kennis in huis heeft om zijn doelen te bereiken.

Beoordeling van de Security Officer: Beoordeel de Security Officer en kijk of de prestaties overeenkomen met wat er verwacht wordt. Deze beoordeling is niet verplicht volgens de norm, maar raden we zeker aan.

Status van acties uit voorgaande beoordelingen: Controleer of de actiepunten van vorige evaluaties zijn uitgevoerd en wat de huidige status is.

Acties voor continue verbetering: Het ISMS per onderdeel beoordelen en eventuele kansen voor verbetering identificeren.

Goedkeuring door het management: Het management keurt de werking van het ISMS in zijn laatste vorm goed. Tussentijdse aanpassingen worden geaccordeerd in de documenten zelf.

Aan de slag met ons gratis directiebeoordelingstemplate

Om het proces rondom de directiebeoordeling wat makkelijker te maken, kun je ons gratis directiebeoordelingstemplate downloaden via deze link.

Dit template is ideaal voor directiebeoordelingen die vallen onder ISO 27001:2022, ISO 27001:2013, ISO 9001 en NEN 7510, en helpt managementteams om alle belangrijke punten systematisch door te lopen. Het verzekert dat alle relevante onderwerpen aan bod komen en dat jouw organisatie daadkrachtig blijft in het beheren en verbeteren van de informatiebeveiliging.