MSP Kennisbank

Wat is een ISMS?

Een ISMS is een systematische aanpak voor het beheer van gevoelige bedrijfsinformatie, zodat deze veilig blijft. Een ISMS omvat mensen, processen en IT-systemen door toepassing van een risicobeheerproces.

De betekenis van ISMS

ISMS betekent letterlijk Information Security Management System, of in het Nederland een Managementsysteem voor Informatiebeveiliging. Dit systeem omvat een verzameling beleidslijnen en procedures voor het beheer van de informatiebeveiliging van een organisatie. Het doel van een ISMS is ervoor te zorgen dat de informatiebeveiligingsrisico’s van de organisatie afdoende worden beheerst en dat de organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Een ISMS omvat doorgaans een risicobeoordelingsproces, beveiligingscontroles en beveiligingsprocedures.

ISMS in ISO 27001/ 27003/ 27004

Wanneer je je bezig houdt met een norm voor informatiebeveiliging, zoals de ISO 27001, ISO 27003 of ISO 27004, dan moet je voor die norm een ISMS inrichten. Vaak wordt gedacht dat een ISMS een tool is die je verplicht moet aanschaffen als je voor de ISO 27001 gaat bijvoorbeeld. Dit is niet helemaal het geval. Een ISMS is niet een systeem in de vorm van een softwaretool, maar juist het verbeterproces van informatiebeveiliging. In een ISMS wordt systematische aanpak gegeven waarmee vertrouwelijke informatie wordt gemanaged, om zo de veiligheid van die data te waarborgen.

Hoe zet je een ISMS op?

Er is geen een simpel antwoord op de vraag hoe je een ISMS op moet zetten. Dit hangt namelijk af van de specifieke eisen van je organisatie. Enkele belangrijke stappen bij het opzetten van een ISMS zijn:

 1. Het definiëren van de reikwijdte van je ISMS.
 2. Het uitvoeren van een risicobeoordeling om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren.
 3. Het ontwikkelen en implementeren van beveiligingscontroles om de geïdentificeerde risico’s te beperken.
 4. Het ISMS regelmatig controleren en auditen.

Hoe houd ik een ISMS bij? 

Het wordt aanbevolen om een ISMS regelmatig, en in ieder geval jaarlijks te herzien en bij te werken. Bovendien moeten alle veranderingen in de organisatie of haar omgeving onmiddellijk in het ISMS worden verwerkt.

De beste manier om een ISMS te onderhouden hangt af van de specifieke eisen van de organisatie in kwestie. Enkele tips voor het onderhouden van een ISMS:

 1. Het ISMS regelmatig herzien en bijwerken.
 2. Ervoor zorgen dat alle werknemers het ISMS kennen en begrijpen.
 3. Het uitvoeren van regelmatige audits van het ISMS.
 4. Het onderzoeken en aanpakken van eventuele incidenten of problemen met niet-naleving.
 5. Regelmatig communiceren met de belanghebbenden van de organisatie over het ISMS.

Lees ook ons artikel over succesvol je ISMS onderhouden, daar gaan we er dieper op in.

Welke tools kan ik gebruiken voor een ISMS op te zetten? 

Alles! Zolang je de data maar goed kunt controleren, herzien en bijwerken. Wij gebruiken zelf vaak Autotask, maar er zijn ook andere tools die je kunnen helpen om alles in één overzicht te krijgen.

Enkele gangbare hulpmiddelen en technologieën die in een ISMS kunnen worden gebruikt zijn:

 • Hulpmiddelen voor de ontwikkeling van beleid en procedures
 • Hulpmiddelen voor risicobeoordeling en -beheer
 • Hulpmiddelen voor veiligheidsbewustzijn en training
 • IT-beveiligingscontroles en -technologieën
 • Hulpmiddelen voor bedrijfscontinuïteit en noodherstelplanning

We vertellen hier ook meer over in onze Security Officer training, klik hier voor meer informatie!