MSP Kennisbank

Wat is een Security Officer?

Wat doet een Security Officer en waarom is het belangrijk om er één te hebben?

Nu de wereld steeds verder digitaliseert, neemt de behoefte aan informatiebeveiliging toe. Een Security Officer (of in het Nederlands informatiebeveiliger) is iemand die verantwoordelijk is voor de beveiliging van alle informatie binnen een organisatie. Een Security Officer wordt ook wel beveiligingsfunctionaris, Functionaris Informatiebeveiliging of Chief Information Security Officer (CISO) genoemd.

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk? 

Naarmate de hoeveelheid gegevens die bedrijven verzamelen blijft toenemen, neemt ook de noodzaak om die gegevens te beschermen tegen beveiligingsrisico’s toe. De belangrijkste redenen om iets met informatiebeveiliging te doen op een rijtje: 

 1. Om informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang of diefstal;
 2. Om de integriteit van informatie te waarborgen;
 3. Om te beschermen tegen identiteitsdiefstal;
 4. Om te beschermen tegen fraude;
 5. Om te beschermen tegen kwaadaardige software.

De taken van een Security Officer

De taken van een Information Security Officer bestaan onder andere uit:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid en procedures voor informatiebeveiliging
 • Coördineren en uitvoeren van beveiligingsaudits
 • Controleren van netwerkactiviteiten op inbreuken op de beveiliging
 • Beveiligingsincidenten onderzoeken
 • Reageren op inbreuken op de beveiliging
 • Beveiligingstraining geven aan werknemers
 • Toezien op naleving van beveiligingsbeleid en -voorschriften

In de praktijk betekent dit dat de Security Officer regelmatig de beveiligingslogs doorneemt, het netwerkverkeer goed controleert en de nodige beveiligingsupdates installeert. Mocht er een beveiligingsincident naar voren komen, dan is het de taak van de Security Officer om ervoor te zorgen dat deze onderzocht en opgelost wordt.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een security officer?

Over het algemeen kun je zeggen dat een Security Officer verantwoordelijk is voor:

 • De interne coördinatie van het ISO-Beheer van de organisatie.
 • Het onderhouden van contacten met het management over ontwikkelingen, status en verbeterpunten op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Het informeren, communiceren en adviseren over beveiligingsonderwerpen. Ook volgt de Security Officer actuele wet- en regelgeving, normen en standaarden, contractuele eisen en resultaten van risicoanalyses en gebruikt hij of zij deze als uitgangspunt voor de beveiliging van de organisatie.
 • Het adviseren over technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging.
 • Het zijn van een aanspreekpunt voor management en medewerkers voor het bespreken van incidenten, klachten en zorgen. 
 • Het beoordelen en goedkeuren van verzoeken om buiten de vastgestelde procedures voor informatiebeveiliging te werken (zoals thuiswerken), het vaststellen van protocollen hiervoor en het toekennen van toegangsrechten buiten de vastgestelde autorisatiematrices.

Moet ik een Security Officer hebben?

Organisaties die een ISO 27001 of NEN 7510 managementsysteem hebben ingevoerd zijn verplicht om een Security Officer aan te stellen, in functie of als taak. Als jij dus wel ISO of NEN gecertificeerd bent en nog geen Security Officer in huis hebt, dan moet je hier zo snel mogelijk mee aan de slag! Wanneer de onze online Security Officer Training van Dxfferent afrondt, krijg je een certificaat waarmee je aantoonbaar competent bent. Zo voldoe je dus aan de juiste ISO en NEN criteria en ben je goed voorbereid op eventuele audits.

Security Officer Opleiding volgen?

Dxfferent heeft een Security Officer training ontwikkeld die je heel eenvoudig online volgt. Deze Security Officer training is bedoeld om organisaties te helpen hun informatie en systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal. De cursus behandelt onderwerpen als risicobeheer, reactie op incidenten en beveiligingscontroles. Tijdens deze training leer jij alle theorie die nodig is om de taak van Security Officer op de juiste manier uit te voeren. 

Alles over de Online Security Officer training >