MSP Kennisbank

Wat is ISO 27001?

Het is een internationale norm voor informatiebeveiligingsbeheer. Hij biedt een kader dat bedrijven kunnen volgen om ervoor te zorgen dat hun informatiebeveiligingssystemen effectief zijn. Bovendien is het een vrijwillige norm, maar veel bedrijven kiezen ervoor om hem aan te nemen om hun betrokkenheid bij informatiebeveiliging aan te tonen.

Wanneer krijgen bedrijven deze certificering?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van de specifieke eisen van het bedrijf in kwestie. Maar in het algemeen kunnen bedrijven de certificering nodig hebben als ze een beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) willen invoeren of als hun klanten of andere belanghebbenden dat eisen.

Waarom ISO 27001 implementeren?

Er zijn veel redenen om het te implementeren, maar de meest voorkomende is om de beveiliging te verbeteren en de risico’s te verminderen. De invoering ervan kan een organisatie helpen om haar gegevens en activa beter te beschermen, en om haar algemene veiligheidspositie te verbeteren. Daarnaast kan ISO 27001 een organisatie helpen om te voldoen aan compliance-eisen, zoals die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Is ISO 27001 het duur?

Over het algemeen is het niet duur om te implementeren. De gemiddelde kosten van de implementatie van een ISO 27001-conform systeem zullen variëren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van je organisatie. Lees meer over de kosten van de implementatie in ons andere artikel.

Wat zijn de voordelen van de ISO 27001-norm?

Er zijn vele voordelen, waaronder: -Betere beveiliging van informatie en systemen.

 • Grotere bescherming van informatiemiddelen
 • Minder risico op inbreuken op informatie
 • Grotere efficiëntie en effectiviteit van het beveiligingsbeheer
 • Betere naleving van wet- en regelgeving
 • Meer vertrouwen van klanten, partners en aandeelhouders in de beveiliging van informatie.

Wat zijn de eisen van ISO 27001?

De vereisten voor de certificering zijn:

 • Implementeer een beveiligingsbeheersysteem (ISMS)
 • Een risicobeoordeling uitvoeren
 • Beveiligingsbeleid en -procedures ontwikkelen
 • Controles uitvoeren om vastgestelde risico’s te beperken
 • De effectiviteit van het ISMS bewaken en evalueren
 • Het ISMS bijhouden
 • Het ISMS communiceren aan alle werknemers
 • Medewerkers opleiden in het ISMS

Security Officer Training

Nu de wereld steeds meer vertrouwt op digitale informatie, is de behoefte aan gekwalificeerde informatiebeveiligers (Security Officer) nog nooit zo groot geweest. Bij Dxfferent bieden we uitgebreide training die je voorbereidt om een Security Officer te worden.

Onze training behandelt alle essentiële onderwerpen, waaronder risicobeheer, gegevensbeveiliging, reactie op incidenten en naleving. Je krijgt de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om het informatievermogen van je organisatie te beschermen en de gegevens veilig te houden. Lees hier meer!