MSP Kennisbank

Een NTA voor de XLA, WTF?

De NEN heeft NTA 8038:2020 vastgesteld voor het werken met de XLA-methode. Maar wat kunnen en moeten we ermee? En waarom een NTA en geen NEN? Lees het hier. 

Wat is dat eigenlijk, een NTA?

Een NTA is een vaststelling vanuit de NEN (het Nederlandse Normalisatie-instituut). 

Leuke termen, maar wat is dit nu allemaal?

Als marktpartijen binnen een bepaalde branche gezamenlijk afspraken maken over kwaliteitsnormen waar hun producten en/of diensten (minimaal) aan moeten voldoen, kunnen ze die afspraken laten vastleggen door NEN in Nederland, wereldwijd beter bekend als ISO. Die afspraken zijn dan een NEN-norm (In de volksmond ook wel gewoon NEN). Als jij je als producent ook in die branche begeeft, kun je die norm als leidraad gebruiken bij het maken van jouw product. Je bent dat niet verplicht, maar als je kunt aantonen dat jij volgens de NEN-normen werkt, zegt dat natuurlijk iets over de kwaliteit van je werk. En dat kan alleen maar gunstig uitpakken. De meest bekende voorbeelden zijn de NEN 7510 en ISO 27001.

Een NTA is eigenlijk de snelle variant van een NEN-norm: het vraagt minder tijd, geld en personele inzet en is sneller vastgelegd dan een NEN-norm.

Goed, tot zover de NEN-norm. Wat heeft dat te maken met de NTA?  
NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak. Het is eigenlijk de snelle variant van een NEN-norm. Want zo’n NEN-proces kost tijd en soms haalt de realiteit je in. Een NTA vraagt minder tijd, geld en personele inzet en is sneller vastgelegd dan een NEN-norm. Ontzettend handig wanneer je wel gemeenschappelijke afspraken wil, maar geen tijd hebt om tot een NEN-norm te komen. Of als er meer praktijkkennis nodig is om uiteindelijk met elkaar de juiste normen vast te stellen. Een NTA heeft niet helemaal dezelfde juridische status, maar kan uiteindelijk wel omgezet worden naar een NEN-norm.  

Overigens zijn zowel NEN’s als NTA’s geen wetten, je moet er niet aan voldoen, maar soms wordt er vanuit de wet wel naar NEN-normen verwezen. Bijvoorbeeld als de wet zegt dat je alleen veilige apparaten op de Nederlandse markt mag brengen. Wat dan ‘veilig’ is, kun je als producent vinden in de NEN-norm die daarop van toepassing is. 

Wat is dan die NTA 8038:2020? 

Maar nu ICT al lang niet meer alleen maar het domein van experts en techneuten is, is het ook ontzettend belangrijk de eindgebruiker (en dus het gebruiksvriendelijkheid) mee te nemen. Die eindgebruiker kan namelijk de zwakste schakel zijn als je je product of dienst er niet voldoende op afstemt. 

Deze NTA gaat over werken met de XLA-methode. Voorheen werd er vooral op gelet of een ICT-product of -dienst technisch wel van voldoende kwaliteit was. De technische aspecten van jouw dienstverlening en de verwachtingen van de klant, kwamen dan in een SLA (Service Level Agreement) te staan.

Met de NTA 8038:2020 toon je aan dat je volgens de XLA-methode werkt.

Om daarover afspraken en verwachtingen vast te leggen, gebruik je een XLA, een Experience Level Agreement. En een XLA maak je met de XLA-methode. Die moet eigenlijk in al je bestaande processen geïntegreerd zijn en werkt alleen als alle elementen en succesfactoren zijn vastgelegd in de governance en processen of als er een actieplan voor is. 

En daar komt dan eindelijk de NTA 8038:2020 om de hoek kijken! Het duurde even, maar we zijn er 😊 
Deze NTA beschrijft: 

 • waaraan jij als organisatie moet voldoen om volgens de XLA-methode te kunnen werken, 
 • hoe je kunt aantonen dat je volgens de XLA-methode werkt en 
 • hoe je aan jouw toeleveranciers kunt vragen om ook volgens deze NTA te werken. 

Business Impact KPI’s

De NTA 8038:2020 is  door NEN ontwikkeld in samenwerking met marktpartijen Giarte, Axians en KPN.

Marco Gianotten, ceo van Giarte, zegt erover: “De XLA begon als tegenbeweging tegen de wildgroei aan gevoel- en contextloze prestatieafspraken in de IT. Maar het ontbrak de XLA aan goede normen. Met deze4 NTA kan het vleugels krijgen. We gaan voor wat mensen, oftewel ‘de business’ raakt.”

Daarom is er in de NTA ook aandacht voor business impact kpi’s. Die richten zich op de impact die ICT heeft op de organisatie. Er worden drie soorten genoemd. De eerste is verplicht om mee te nemen in je XLA, de andere twee zijn optioneel. Zakelijke impact door:

 1. verbeterde bedrijfsprocessen
 2. klantbeleving
 3. verbeterde samenwerking

Door hier heldere kpi’s voor te formuleren kan de zakelijke impact continu gemonitord worden en kun je op tijd bijsturen als dat nodig is.

Nog meer weten?

De NTA 8038:2020 is kosteloos te downloaden op de website van de NEN, wel even registeren. Wil je jezelf enorm veel lees-, uitzoek- en schrijftijd besparen? We brengen zeer binnenkort een volledige templateset uit voor ICT dienstverleners waaronder de XLA. Denk aan:

 • eXperience Level Agreement
 • Verwerkersovereenkomst
 • Service Level Agreement
 • Samenwerkingsovereenkomst voor Freelancers
 • Algemene Voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomst