MSP Kennisbank

ITIL v3 v.s. ITIL v4

ITIL is een gerenommeerd IT Service Management (ITSM) -raamwerk dat wereldwijd wordt gebruikt. Sinds de introductie is informatietechnologie (IT) een belangrijk onderdeel geworden van de moderne bedrijfsstrategie, en digitale transformatie heeft nieuwe bedrijfsmodellen geïntroduceerd die de behoefte aan ITSM hebben doen toenemen om te reageren op snelle veranderingen. Een effectief IT Service Management-raamwerk dat deze uitdagingen aanpakt, is van cruciaal belang voor zakelijk succes.

ITIL 4 Foundation herkende deze drivers voor verandering en werd uitgebracht in februari 2019. In dit artikel leer je meer over ITIL v3 vs. ITIL 4 en wat er is veranderd met de nieuwe revisie.

Wat is ITIL?

Het ITIL-raamwerk (Information Technology Infrastructure Library) werd oorspronkelijk in 1980 ontwikkeld door de regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) om te voorzien in de behoefte aan standaardpraktijken en een gemeenschappelijke taal voor het beheer van IT-diensten. Sinds de oprichting is ITIL uitgegroeid tot een van de meest geaccepteerde ITSM-frameworks ter wereld.

ITIL v3 en ITIL 2011

In mei 2007 werd ITIL v3 uitgebracht. Het kernconcept dat in ITIL v3 werd geïntroduceerd, was de ITIL Service Lifecycle. Deze levenscyclusbenadering is gegroepeerd in vijf boekvolumes met best practices in de volgende fasen van de servicelevenscyclus: servicestrategie, serviceontwerp, servicetransitie, serviceproductie en continue serviceverbetering.

Behandeld in de vijf fasen van de servicelevenscyclus zijn een verzameling van 26 processen en vier functies met betrekking tot het succesvol leveren en beheren van IT-services. Hoewel de 26 processen zijn verdeeld over de vijf volumes, vallen de vier functies alleen onder Service Operations. ITIL v3 definieert een proces als een gestructureerde reeks activiteiten die zijn ontworpen om een ​​specifieke doelstelling te bereiken. Functies worden gedefinieerd als een team of groep mensen en de tools of andere middelen die worden gebruikt om een ​​of meer processen of activiteiten uit te voeren.

In 2011 is het ITIL-framework vernieuwd. De vernieuwing van 2011 omvatte updates om fouten en inconsistenties in documentatie en de diagrammen in de hele bibliotheek op te lossen. Aangezien het materiaal van het raamwerk in de versies van 2007 en 2011 in wezen hetzelfde was, was er geen hercertificeringstraining vereist voor mensen met bestaande certificeringen in ITIL.

Maar sinds 2011 is er veel veranderd in de wereld van IT en het bedrijfsleven in het algemeen. Recente trends hebben aangetoond dat de IT-strategie samenvalt met de bedrijfsstrategie. Uit deze omgeving is een op diensten gebaseerde economie ontstaan, waar veel succesvolle bedrijven IT-ondersteunde diensten als kern van hun strategie hebben (bijvoorbeeld Uber, Amazon, Facebook, Twitter, Airbnb, enz.). Een van de kritiekpunten van ITIL is de vermeende mislukking om de strategische trends in IT en business bij te houden, zoals Lean, Agile, DevOps, Digital Transformation, Cloud Computing en andere factoren.

ITIL v4 – Overzicht van de belangrijkste componenten

Dus uiteindelijk werd ITIL 4 Foundation in februari 2019 uitgebracht. Binnen ITIL 4 zijn vier belangrijke componenten die het raamwerk vormen. Deze componenten zijn: het Service Value System (SVS), de Service Value Chain (SVC), het 4 Dimensions of Service Model en de 7 Guiding Principles.

Het primaire concept van ITIL 4 is het Service Value System. De SVS is een strategisch concept dat beschrijft hoe alle componenten en activiteiten van een organisatie als systeem moeten samenwerken om waardecreatie mogelijk te maken. Het doel van het Service Value System is om kans / vraag om te zetten in bedrijfswaarde. Het bedieningsmodel van de Service Value Chain vormt de kern van de SVS. De SVC definieert de activiteiten die nodig zijn om te reageren op de vraag en waarde te leveren.

Ter ondersteuning van een holistische benadering van servicemanagement is het 4 Dimensions Model of Service Management. Het model vertegenwoordigt belangrijke perspectieven die gezamenlijk een effectieve en efficiënte levering van producten en diensten aan belanghebbenden bevorderen.

In de voorhoede van ITIL 4 staan ​​de 7 leidende principes. Deze principes moeten worden gebruikt als aanbevelingen om de organisatie te begeleiden tijdens het besluitvormingsproces. Er zijn 34 praktijken in ITIL 4. Een praktijk wordt gedefinieerd als een set organisatorische middelen en competenties die zijn ontworpen voor het uitvoeren van operaties of het bereiken van een doel. Praktijken omvatten de processen, procedures, mensen, leveranciers, vaardigheden, gegevens, tools, enz. Die nodig zijn om IT succesvol te leveren.

ITIL v3 vs. ITIL v4 – De belangrijkste verschillen

Het belangrijkste verschil in ITIL 4 is de benadering van IT-servicemanagement. ITIL 4 legt de nadruk op het aanpassingsvermogen aan veranderingen in het bedrijf en de technologie, door Agile-, DevOps- en Lean-concepten op te nemen in traditionele ITIL-best practices om een ​​ITSM-raamwerk beter uitgerust te maken om mee te evolueren met de industrie.

Een andere belangrijke wijziging is de toevoeging van het Service Value System. De SVS verschuift de focus naar waardecreatie, van ITIL v3’s focus op de services zelf. De redenering voor deze verandering is dat door te focussen op waardecreatie, IT Service Management-activiteiten nu zullen samenwerken met andere activiteiten in het hele bedrijf, waardoor holistisch systeemdenken wordt bevorderd, silo’s worden afgebroken en samenwerking wordt aangemoedigd.

Over het geheel genomen actualiseert en moderniseert ITIL 4 bestaande ITSM-kennis; maar het behoudt wel veel relevante aspecten van eerdere ITIL-versies. De onderstaande tabel vat enkele van de opvallende verschillen tussen de twee versies samen.

KadergebiedITIL v3ITIL v4
Servicelevenscyclus naar servicewaardesysteemServicelevenscyclus: vijf fasenservicegericht servicewaardesysteem (SVS)
Processes to Practices26 processen gegroepeerd over de vijf gebieden van de servicelevenscyclus34 praktijken gegroepeerd in drie categorieën (algemeen, service, technisch); omvat veel van de vorige 26 processen
ITIL Guiding Principles to 7 Guiding Principles9 principes die voor het eerst werden geïntroduceerd in ITIL v3 (2011) onder ITIL PractitionerAlleen bekort tot zeven principes die zijn opgenomen in het Foundation-niveau als een kernelement
De 4 Ps tot de 4 DimensiesDe 4 Ps van Service Design voor holistisch ontwerp: Mensen, Partners, Producten, ProcessenDe 4 Dimensies van Servicemanagement ondersteunen een holistische benadering van Service Management: Organisaties & Mensen, Informatie & Technologie, Partners & Leveranciers, Waardestromen en -processen

ITIL 4 – De toekomst van IT-servicemanagement

Met uitzondering van enkele opmerkelijke wijzigingen en de reorganisatie van inhoud, is ITIL 4 geen grote herziening van het raamwerk. De filosofische verandering van servicegericht naar waardegericht is echter een belangrijk nieuw aspect van ITIL 4. Het toepassen van de nieuwe 7 leidende principes van ITIL 4 bij de dagelijkse besluitvorming zal beoefenaars helpen om te focussen op waarde. Deze verbeteringen in ITIL 4 blijven het ITSM-raamwerk verbeteren, waardoor het dynamischer wordt en in staat is te evolueren met toekomstige veranderingen in technologie en zaken.

Moet je switchen naar ITILv4

Als eerste is het belangrijk om jezelf te beseffen dat zowel ITILv3 als ITILv4 raamwerken zijn. Je bent niet verplicht alles volgens de letter te volgen. Ben je nog niet heel bekend met ITIL dan is het zeker aan te raden om ITILv4 als basis te nemen. Dit is gemoderniseerd, pragmatischer en gefocust op het nu.

Kijk wat je kunt leren van beide frameworks en pak de voor jou best passende benaderingen. Maar hou het praktisch voor jezelf, zoals eerder gezegd: ITIL is niet heilig.