Privacy

We nemen je Privacy serieus. Lees hier hoe we omgaan met je gegevens. 


Heb je vragen of opmerkingen dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

Hoe gaan we om met je gegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op deze website, in correspondentie en/of telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bezochte pagina’s e.d.)
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie direct verwijderen.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Om je onze nieuwsbrief, downloads of andere informatie te sturen
Om contact met je op te nemen als dit nodig  is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om je een gepersonaliseerde beleving aan te kunnen bieden op onze website
Om onze website en marketing te verbeteren

Bewaren en delen van je gegevens

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar ná het beëindigen van de klantrelatie in verband met de fiscale wetgeving.

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten en website optimalisatie

We gebruiken technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen per e-mail naar hallo@dxfferent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.


Cookies

Cookie verklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om te weten of we goed bezig zijn met onze marketing en om te leren wat jij wel of niet interessant vindt. Mogen we deze cookies opslaan?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Via de cookieverklaring op onze website kun je altijd je toestemming wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Als je  vragen heeft over toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming.

Cookies

Dxfferent B.V.
Bataviastraat 5
3531 XA Utrecht

+31 (0) 6 143 22 140
hallo@dxfferent.nl

© Dxfferent 2023 / Conditions / Privacy